دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا (FSHD)

(Facioscapulohumeral Dystrophy)

دیستروفی ماهیچه‌ای فاسیو اسکاپولو هومورا (FSHD) یکی از معدود اختلالات موروثی غیرمتداول است که دیستروفی عضلانی نامیده می‌شود. دیستروفی عضلانی به معنای تضعیف پیشرفته عضلات اسکلتی است و دارای میزان شدت‌های مختلفی است.FSHD عمدتاً عضلات صورت و عضلات اطراف شانه و استخوان کتف را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اشتراک در تلگرام