آسیب فشار تکراری (Repetitive strain injury  -RSI) یکی از شایعترین بیماری ها در سالهای اخیر می باشد. درد و مشکات عصبی در اندامهایی که فعالیتهای مداوم و تکراری انجام می دهند پدیدار می گردد. به نظر می رسد توسعه فناوری اطلاعات در سالهای اخیر منجر به استفاده زیاد از کامپیوتر و تلفن همراه در وضعیت هایی ثابت برای مدت طولانی و بدون رعایت اصول پزشکی از عوامل مهم در افزایش این نوع از آسیب ها می باشد. موارد نظیر آسیبهای بافت نرم و تاندون ها در اثر بد نشستن و یا دردهای مزمن مچ دست، آرنج و گردن یا اعصاب مربوطه در اثر کار مداوم با ماوس کامپیوتر از این دسته می باشند.

برخلاف آسیبهای عادی که ناشی از وقوع حادثه ای ناگهانی می باشند آسیبهای فشار تکراری طی فرآیندی زمانبر به وجود می آیند و تشخیص آنها بدون توجه به شرح حال بیمار به راحتی میسر نمی باشد.

علت

علت این امر استفاده مداوم و نا صحیح از یک یا چند عضو برای انجام کاری تکراری می باشد. مثلا استفاده از ماوس کامپیوتر، تایپ و یا حتی بد نشستن در هنگام کار با کامپیوتر و گوشی های هوشمند بدون وقفه و  استراحت یا تغییر وضعیت در اندامهای تحت فشار.

تحقیقات نشان داده است عوامل روانی نظیر استرس در تشدید این آسیبها دخالت دارد و وضعیت آنرا وخیمتر می نماید.

تشخیص

اساس تشخیص بر شرح حال می باشد و معاینه بالینی و تستهای تشخیصی کمک کننده می باشند. مواردی نظیر عکس ساده، سی تی اسکن و ام آر آی در کنار تستهای بررسی وضعیت عصب استفاده می گردند. آسیب های فشار تکراری می توانند منجر به بیماری های شناخته شده ای نظیر سندرم شانه یخ زده و سندرم تونل کارپال گردند هر چند ممکن است این بیماریها در غیاب انجام کارهای تکراری نیز به وجود آیند.

درمان

برای آغاز فرایند درمان به پزشک خود مراجعه کنید. قبل از تشخیص آسیب فشار تکرای باید احتمال سایر موارد توسط پزشک بررسی و منتفی گردد. در صورت قطعی شدن تشخیص درمان شامل موارد زیر می گردد:mouse_handing_rsi_prevent

  • توقف فعالیت تکراری در صورت امکان
  • اصلاح نحوه انجام کار تکراری جهت به حداقل رساندن آسیب
  • انجام تمرینات خاص در فواصل استراحت
  • استفاده از تجهیزاتی نظیر مچ بند، آرنج بند و …
  • استفاده از داروهای مسکن و کاهنده ی التهاب
  • شل کننده های عضلانی
  • دوز پایین ضد افسردگی ها
  • فیزیوتراپی

در صورت مراجعه به موقع معمولا مشکل بیمار ظرف ۳ تا ۶ ماه برطرف می گردد ولی در صورتیکه آسیب به مرحله غیر قابل بازگشت رسیده باشد ممکن است درمان جراحی تنها راه حل باقی مانده باشد.

انجام تمرینهای ساده در فواصل کار با رایانه در پیشگیری از این عارضه نقش به سزایی دارد. در صورتیکه روزانه ساعتهای متمادی مجبور که فعالیت با رایانه می باشید توصیه می شود از این نرم افزار یا روشهای مشابه برای توقف فعالیت با رایانه و انجام تمرین استفاده نمایید.