آسیب های رباط صلیبی پشتی

رباط صلیبی پشتی در عقب زانو قرار دارد و یکی از چندین رباطی است که استخوان ران را به تیبیا متصل می کند. رباط صلیبی پشتی مانع از حرکت بیش از حد تیبیا به عقب می شود. نیروی قدرتمندی جهت آسیب این رباط لازم است.دلیل شایع آسیب، صدمه به زانوی خمیده در اثر برخورد به داشبورد ماشین در حین تصادف یا افتادن روی زانو در حین بازی فوتبال است که زانو خم میشود.

آناتومی

برای تشکیل مفصل زانوی شما دو استخوان با هم تلاقی می کنند: استخوان ران و تیبیا. کشکک در جلوی مفصل قرار گرفته و نقش حفاظتی دارد. استخوانها بوسیله رباط ها به سایر استخوانها متصل می شوند.۴ رباط اولیه در زانوی شما وجود دارد. آنها همانند ریسمانهای قوی عمل نگهداری استخوانها در کنار هم و پایدار نگهداشتن زانو را انجام می دهند.

رباط های موازی. این رباط ها در کناره های زانو قرار گرفته اند. رباط موازی مدیال در سمت داخل و رباط موازی جانبی در سمت خارج است.آنها حرکات جانبی زانوی شما را کنترل کرده و مانع از حرکات غیرعادی می شوند. رباط های گرد. این رباط ها درون مفصل زانو یافت می شوند.آنها برای ایجاد شکل X همدیگر را قطع می کنند،رباط صلیبی قدامی در جلو و رباط صلیبی پشتی در عقب. رباط های گرد حرکت عقب و جلوی زانویتان را کنترل می نمایند.

رباطهای گرد پشتی مانع از حرکت بیش از حد به عقب استخوان تیبیا می شوند. این رباط ها از رباط های گرد قدامی قویترند و کمتر آسیب می بینند.رباط صلیبی پشتی دو قسمت دارد که در یک ساختار واحد با هم تلفیق شده اند که تقربا به انذازه انگشت کوچک یک شخص است.

شرح و توضیح :

شیوع آسیبهای وارده به رباط صلیبی پشتی باندازه سایر رباط های زانو نیست.در حقیقت ، آنها اغلب ظریف هستند و نسبت به آسیبهای سایر رباط های زانو بررسی آنها بسیار دشوار است. دفعات زیادی حین آسیب سایر ساختارهای زانو مثل غضروف، سایر رباطها و استخوان، آسیب رباط صلیبی پشتی نیز رخ می دهد.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب