آيا برداشتن استخوان زير آكروميون (آكروميو پلاستي) مي تواند جلوي پيشرفت پارگي تاندون را بگيرد؟

 

مطالعات نشان داده است برداشتن استخوان زير آكروميون يا آكروميو پلاستي به تنهايي نمي تواند مانع از پيشرفت پارگي تاندون گردد و تاندون به پيشرفت خودش ادامه مي دهد تا زمانيكه پارگي به طرف پارگي كامل ، بزرگ و وسيع برود و بعد آن نيز ممكن است به تخريب كامل مفصل منجر شود. به همين جهت زمانيكه نياز براي جراحي تاندون ناقص روتاتوركاف باشد حتما بايد علاوه بر آكروميوپلاستي نسوج دژنره و خراب تاندون را برداشت و بعد اقدام به ترميم آن نمود.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب