در چه مواردي راديوگرافي ساده كمك كننده است؟

 

در بسياري از موارد تصور بيماران بر آن است كه MRI يا روش هاي تصويربرداري گرانتر بهتر ضايعات اندام ها را نشان مي دهد در صورتيكه اين صحيح نيست و براي هر ضايعه، معاينه تصويربرداري خاص خود آن ضايعه سي تي اسكن، MRI  يا عكس ساده بنا به تشخيص جراح بهتر ضايعات را نشان مي دهد.

رادیوگرافی ساده

اکثر موارد شکستگی ها ، جزئیات و شدت آن ها بوسیله رادیوگرافی ساده تشخیص داده می شود .

     

 

راديوگرافي ساده كه وجود ضايعه مادرزادي در اندام تحتاني را نشان مي دهد.

            

 

در مواردی که تخریب غضروف مفصل (آرتروز ) رخ داده است ، رادیوگرافی شدت در گیری را نشان می دهد.

 

در بررسی تومورهای استخوانی ، رادیوگرافی ساده بیشترین اطلاعات را در مورد میزان تهاجم تومور در اختیار پزشک و بیمار قرار خواهد داد.

 

 

بیماری های مادرزادی اندام ها و بسیاری از بیماری های دیگر بوسیله رادیوگرافی تشخیص داده می شود.

 

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب