اشکال اصلی CT SCAN میزان بالای اشعه  X است که به بیمار تابیده می شود .

بعضی از شکستگی ها که در رادیوگرافی ساده دیده نمی شود، بوسیله  CT SCAN بررسی می شوند.

در شکستگی هایی که سطح مفصل را درگیر کرده اند ،CT SCAN محلی دقیق قطعات را نشان می دهد و به تعیین نقشه درمان کمک می کند .

 

در تومورهای استخوانی میزان تخریب استخوان بوسیله  CT SCAN   بهتر نشان داده می شود .

در دررفتگی های مکرر شانه در اثر ضربات مکرری که بین سر استخوان بازو و سطح مفصلی استخوان کتف ایجاد می شود ، نقص استخوانی در هر دو  قسمت بوجود می آید که محل و میزان آن در  CT SCAN به خوبی مشخص می شود .

هزینه  CT SCAN از رادیوگرافی ساده بیشتر و از  MRI کمتر می باشد .

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب