تاندونهاي روتاتوركاف

 

تاندونهاي روتاتوركاف چه هستند و چه كاري انجام مي دهند؟

– تاندونهاي روتاتوركاف در اصل شامل ساختمان تاندوني چهار عضله فوق خاري ، تحت خاري ، عضله زيركتفي و عضله گرد كوچك هستند كه به يكديگر اتصال پيداكرده و بصورت تاندون هاي چرخاننده مفصل شانه در قسمت  قدامي بالا و خلف سر استخوان بازو را مي پوشانند.كار تاندوهاي روتاتوركاف كمك به بالا بردن ، چرخاندن و مستحكم كردن سر استخوان بازو در درون حفره گلنوئيد مي باشد.

 

 

                                  

 

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب