تعویض کامل مفصل شانه به روش معکوس

هر ساله، هزاران جراحی موفقیت آمیز جایگزینی کامل شانه برای بیماران مبتلا به آرتریت شانه در ایالات متحده انجام می گرفت. هر چند این نوع از جراحی برای بیماران دچار پارگی های کاف ماهیچه چرخنده که نوع پیچیده ای از آرتریت شانه بنام آرتروپاتی پارگی کاف دارند سومند نیست.برای این بیماران جایگزینی کامل شانه مرسوم ممکن است منجر به ایجاد درد و محدودیت فعالیت شود و عکس این جراحی ممکن است بعنوان یک گزینه باشد.

شرح و توضیح :

ابزار جایگزینی کامل شانه به شیوه مرسوم به آناتومی طبیعی شانه شباهت دارد : یک فنجان پلاستیکی درون حفره شانه(گلنوئید) قرار می گیرد، و یک توپ فلزی به بالای استخوان بالایی بازو(هومروس) متصل می گردد. تکنیک جراحی معکوس برای افراد دچار آرتروپاتی پارگی کاف هستند بهتر عمل می کند زیرا تاکید آن بر ماهیچه های مختلف برای حرکت بازو است.در یک شانه سالم،ماهیچه های کاف چرخنده به موقعیت و قدرت بازو طی دوره حرکت کمک می کنند.ابزار مرسوم جایگزینی از ماهیچه های کاف چرخده برای درستی عملکرد استفاده می کند.در بیماران دچار پارگی های وسیعتر کاف ماهیچه چرخنده و آرتروپاتی ، این ماهیچه ها عملکرد طولانی ندارند. عکس جراحی کامل شانه برای قدرت و وضعیت بازو بجای کاف ماهیچه چرخنده بر عضله دلتوئید تکیه دارد. این جراحی در ابتدا در دهه ۱۹۸۰ در اروپا طراحی شده است. سازمان غذا و دارو(FDA) استفاده از آن را در ایالات متحده در سال ۲۰۰۳ پذیرفت.

کاندیداهای جراحی

جراحی بازگشتی کامل شانه ممکن است در افرادی توصیه شود که دارای مشخصات زیر باشند : * پارگی کامل کاف ماهیچه چرخنده که نمی تواند ترمیم شود. * آرتروپاتی پارگی کاف * جایگزینی قبلی شانه که موفقیت آمیز نبوده است. * درد شدید شانه و حرکت دشوار بازو به اطراف یا بالای سر. * امتحان کردن سایر درمانها مانند استراحت، دارودرمانی، تزریق کورتیزون، و درمان فیزیکی که درد شانه را برطرف نکرده اند.

آمادگی برای جراحی :

جراحی ارتوپد شما در طراحی برنامه و آمادگی برای جراحی شانه به شما کمک خواهد کرد.