تكنيك آزادسازي كانال كارپ با كمك آندوسكوپ

 

در تكنيك جراحي, تنها با استفاده از دو برش كوچك چند ميليمتري در قسمت فوقاني و تحتاني ليگامان عرضي مچ دست ,شيت مخصوص آندوسكوپي از زير ليگامان عرضي مچ دست رد شد و سپس با استفاده از آندوسكوپ, ليگامان عرضي مچ دست (CL)Carpal Ligament  مورد بررسي قرار گرفته و با استفاده از چاقوي مخصوص , د رتمام مسير قطع گرديدو پس از آن مجددا” قطع شدن كامل ليگامان عرضي چك شد . سپس , اقدام به آزاد سازي فاشياي ناحيه تحتاني ساعد گرديد و بعد با استفاده از نخ نايلون محل برش ترميم و سپس پانسمان شد و بيمار با حال عمومي خوب به ريكاوري فرستاده شد . در برنامه بعد از عمل جراحي حركات خم و راست كردن انگشتان دست بلافاصله بعد از عمل جراحي شروع شد . بعد از 4 روز پانسمان بيمار برداشته شد و بيمار انجام كارهاي شخصي خود را شروع كرد و دو هفته بعد ازعمل جراحي بخيه هاي بيمار كشيده شد و بيمار زندگي عادي خود را از سر گرفت . مزاياي اين عمل جراحي جوشگاه كوچكتر  ( در مقايسه با روش كلاسيك ) , برگشت سريعتر به كار ( 2 هفته درمقايسه با 6 تا 8 هفته ) و درد كمتر بعد از عمل جراحي است .

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب