در هنگام تولد تمامی منیسک پر عروق است ولی در ۱۰ سالگی ۲۵% – ۱۰%  قسمت محیطی منیسک لترال و ۱۰% تا ۳۰% منیسک مدیال خونرسانی دارد و این وضعیت تا بزرگسالی ادامه دارد. خونرسانی منیسک از عروق ژنیکوله وبوسیله شبکه مویرگی قبل منیسکی premeniscus capillany plexus  صورت میگیرد،شکل(۶-۶). بعلت نبودن چسبندگی کپسولی در ناحیه سوراخ پوپلیتئال این منطقه به طور کلی آواسکولار است. تغذیه ی ۶۶% مرکزی منیسک ها از طریق انتشار و پمپ شدن مکانیکی است و قسمت محیطی از طریق خونرسانی تغذیه می شود. عناصر حسی عصبی در قسمت محیطی آن در منطقه ی چسبندگی کپسولی و چسبندگیهای شاخ قدامی و خلفی قرار دارند.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب