در زیر استخوان کشکک غضروفی قرار گرفته که با زانو مفصل میشود.در حالت طبیعی این غضروف صاف و درخشان است اما ممکن است در اثر عواملی این غضروف سائیدگی پیدا کند.

این سائیدگی به دو علت است :

یکی اینکه با افزایش سن و فشار به غضروف مثل سایر نقاط بدن این فضروف نیز دچار سائیدگی میشود. کندرومالاسی

نوع دوم در جوانان بخصوص دختران در سنین رشد دیده میشود. با توجه به رشد سریع در این سنین اختلاف قدرت عضلات دو طرف کشکک باعث کشیده شدن کشکک به یک سمت میشود و در این حالت کشکک در مسیر طبیعی خود حرکت نکرده و درد جلوی زانو ایجاد میشود. درد با چمباتمه زدن یانشستن بی حرکت تشدید میشود و حتی گاهی درد به پشت زانو نیز تیر میکشد.

 

در مراحل اولیه اسیب زیادی به غضروف وجود ندارد و با انجام تمرین درمانی و استفاده از اورتز های زانو قابل پیشگیری و درمان است. اما در صورت ادامه بیماری، غضروف بتدریج آسیب میبیند. تمرین براساس نوع مشکل تجویز میشود و بیشتر بر تقویت غضلات داخلی ران و کشش عضلات خارجی تکیه دارد. گرم کردن بدن و انجام حرکات کششی قبل از ورزش ضروری است

 

حرکاتی مثل زانو زدن، بالا و پائین رفتن از پله، چمباتمه زدن، دویدن در سرازیری و سربالائی و دوچرخه سواری با ارتفاع کم زین دوچرخه همگی این حالت را بدتر میکنند. کفش باید مناسب باشد و در صورت لزوم از کفی ها ی طبی استفاده میشود .زانوبند

 

در موارد بسیار کمی نیاز به جراحی است و اکثر بیماران با اقدامات توانبخشی بهبود پیدا میکنند.