سندرم شانه ای دستی

 

سندرم شانه ای دستی یک ناراحتی دردناک شانه است که با درد ، تورم و محدودیت حرکات انگشتان دست همراه است. سندرم شانه ای – دستی یک نوع خاصی از دیستروفی رفکس سمپاتیک است که طی آن علایمی شبیه به بیماری شانه یخ زده  همراه با درد وتورم در دست  به وجود می آید.

سبب شناسی

این سندرم در حقیقت عارضه ای است و ممکن است متعاقب بیماریهای دردناک شانه و یا بیماریهایی که درد آنها به شانه انتقال می یابد مثل انفارکتوس میوکارد، پلورزی ، سایر ضایعات دردناک داخل قفسه صدری ، پارگی دیسک بین مهره ای گردن و استئوآرتریت گردن به وجود می آید.گاه علت بیماری بخوبی معلوم نیست.

نشانه های بالینی

درد و محدودیت حرکات شانه همراه با درد ، محدودیت حرکات مفصلی انگشتان دست و تورم منتشر دست از علائم برجسته این سندرم است . این علائم ممکن است به صورت حاد و یا تدریجی خودنمایی کند . علائم بیماری ممکن است در دست و شانه به طور همزمان و در زمانهای متفاوت برو ز نماید . علائم این سندرم غالباً پس از چندین ماه ( بین ۲ تا ۷ ماه ) بتدریج بهبود می یابند. لاغری عضلات دست و محدودیت حرکات مفصلی و تغییر شکل ناشی از آن بتدریج وعرض ۱۲ تا ۲۴ ماه  برطرف می گردد . تغییر شکل مفصلی ممکن است برای همیشه بر جای بماند.

پیش آگهی این بیماری خوب است ، گرچه بهبودی تدریجی و طولانی است . بیماران عصبی به علت درد ، همکاریهای لازم در فیزیوتراپی و  حرکت درمانی را ندارند که خود منجر به تغییر شکل مفاصل می گردد.

استئوپروز در استخوانهای مجاور مفصلی تنها یافته رادیولوژیک این بیماری است ، ولی تغییرات مرضی در مفاصل دیده نمی شود.

درمان بصورت :

تجویز داروهای مسکن و ضد التهابی غیر استروئیدی .

فیزیوتراپی بصورت حرکات فعال و غیر فعال مفاصل شانه و انگشتان دست باید به صورت ملایم و مداوم انجام گیرد.قبل از انجام این
حرکات ، برای تسکین درد تجویز مسکن و برحسب تحمل بیمار سرما و یا گرمای موضعی استفاده نمود.

 

گاهاً بلوک کردن شبکه سمپاتیک گردن و یا شبکه بازویی در بعضی از موارد موثر است .

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب