تعریف : گیر افتادن و سایش تدریجی تاندونهای روتاتور کاف (کلاهک چرخاننده) زیر استخوان آکرومیون  

وضعیت آناتومیک تاندونهای کلاهک چرخاننده به گونه ای است که در جریان حرکات روزمره که مستلزم بالا بردن است ، این تاندونها بین سر استخوان بازو و زائده استخوانی آکرومیون قرار گرفته تحت فشار می باشد ، انجام فعالیتهای مکرر در حرکات بالای سر ،و یا قرار گرفتن آرنج در هوا ( floating elbow ) ، ورزشهایی نظیر تنیس و شنا موجب افزایش شاخص  گیرکردن تاندونها شده که نهایتاً باعث ایجاد التهاب تاندون ، تورم بورس زیر آکرومیون ، تخریب بافتی و اختلال عملکرد تاندونی می شود.این تغییرات باعث افزایش حجم عناصر موجود در زیر زائده آکرومیون و تشدید گیر کردن (Impingement)  و در نتیجه ایجاد یک چرخه معیوب می شود.

*گیر کردن تاندونهای کلاهک چرخاننده در زیر زائده آکرومیون که به طور طبیعی اتفاق می افتد با وجود عواملی نظیر تغییر شکل زائده آکرومیون و حرکات تکراری می تواند منجر به تخریب بافتی و نهایتاً پارگی این تاندونها گردد.التهاب بورس زیر آکرومیون نیز به دنبال ضایعات تاندونی به وجود آمده و منجر به تشدید علائم می شود .

شیوع این بیماری معمولاً بعد از ۴۰ سالگی است . شروع   بیماری تدریجی بوده ، ولی در بعضی موارد بعد از یک فعالیت سنگین ورزشی یا ضربه به شانه مانند زمین خوردن بر روی شانه شروع می شود .بیمار از درد خفیف تا متوسط به هنگام فعالیت شکایت داشته ، درمعاینه حرکات فعال (Active )  بخصوص در جهت بالا بردن دست در  قدامی شانه (Forward Elevation)  و چرخش به داخل محدود و دردناک است.