این نوع از آرتروز نسبتاً شایع می باشد و بیشتر در افراد مسن دیده می شود  و یکی از علل شایع دردهای شانه است. بیماری بیشتر در ورزشکاران یا افرادی که کارهای مکرر  بالای سر داشته و ضربه های پی در پی به مفصل وارد می کنند دیده می شود .

در لمس: کناره های مفصل برجسته و ناهموارو حساس و دردناک است . حرکات شانه بخصوص نزدیک کردن بازو در جلوی سینه باعث تشدید درد شانه می شوند . و بعضی اوقات بیمار از درد شانه در موقع خوابیدن شکایت دارد.

نشانه های رادیولوژیک

در مراحل اولیه ، تغییرات مشخصی وجود ندارد ولی در مراحل پیشرفته کم شدن فاصله مفصلی و اسکلروز اطراف آن دیده می شود شدت درد اکثراً بستگی به شدت آرتروز و تغییرات دیده شده در رادیولوژی دارد.

درمان

درمان غیر جراحی : گرمای موضعی محل درد ،داروهای ضد التهاب غیر کورتون (NSAID) ، تزریق درون مفصلی کورتون اکثراً موثر است. در مواردی که درمانهای فوق موثر واقع نشوند برداشتن یک تا دو سانتیمتر از انتهای بیرونی استخوان ترقوه(بصورت باز یا آرتروسکوپیک)