وضعیت قرارگیری

وضعیت قرارگیری صحیح یکی از مهم‌ترین مواردی است که به دنبال جراحی باید محقق گردد. وضعیت قرارگیری مطلوب، حرکت شانه را به شیوه‌ای با عملکرد قبل بدون کشیدگی عضله و واردکردن فشار بر روی مفصل و عضلات امکان‌پذیر می‌سازد. به نمودار مربوط به موقعیت و طرز قرارگیری صحیح مراجعه کنید.

استخوان شانه یا کتف باید به سمت عقب و پایین حرکت کند. این موقعیت طبیعی یا خنثی آن‌ها است و باید در طول تمام تمرینات حفظ شود

تمرینات

پس از ترخیص از بیمارستان، باید بازوی خود را به‌طور مرتب در طول روز ورزش دهید. ممکن است در حین انجام این تمرینات در بازوی شما احساس دردی ایجاد شود، اما هیچ‌گونه درد شدید یا پایداری وجود نخواهد داشت. انجام چهار جلسه تمرین در هرروز را هدف‌گذاری کنید.

بایستید. کاملاً به سمت جلو خم شوید. اجازه دهید بازوی شما به سمت پایین آویزان شود. بازوی خود را به جلو و عقب تاب دهید و سپس حرکت چرخشی ملایمی را در قسمت شانه انجام دهید.

این تمرین را ۱۰ مرتبه در هر جهت تکرار کنید. (این حرکت برای شانه راست نشان داده‌شده است).

به پشت دراز بکشید. کتف‌های خود را در موقعیت خنثی نگه‌دارید، هر دو بازوی خود را به‌طرف سقف اتاق و بالای سر، بالا ببرید.

به پشت دراز بکشید. استخوان کتف خود را در موقعیت خنثی نگه‌دارید و آرنج بازوی جراحی‌شده را به سمت بدن جمع کنید. با استفاده از چوب، ساعد را به سمت پهلو حرکت دهید.

 

 

به پشت دراز بکشید و دست‌هایتان را پشت سر خود قرار دهید. آرام و به نرمی آرنج خود را به سمت بیرون حرکت دهید. برای ۵ ثانیه در این وضعیت بمانید، سپس به‌آرامی آرنج‌ها را به سمت سقف برگردانید.

کف دست خود را در مقابل چهارچوب درب قرار دهید، شانه و آرنج را در حدود ۹۰ درجه (¢ ª) قرار دهید، از میان در، عبور کرده و به سمت جلو حرکت کنید تا موجب افزایش کشش در عضلات شوید.

با استفاده از دست سالم، بازوی جراحی‌شده را به سمت جلوی قفسه سینه بیاورید. با هل دادن بازوی دست جراحی‌شده به سمت شانه مخالف در آن ایجاد کشش کنید.

بر روی بازوی سالم خود به پهلو قرار بگیرید، ساعد مخالف را به سمت سقف بالا ببرید، مطمئن شوید که شما به عقب نمی‌چرخید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

در حالت ایستاده، آرنج خود را تا ۹۰ درجه خم‌کنید و آن را نزدیک به بدن نگه‌دارید، مچ دست بازوی آسیب‌دیده را با دست سالم بگیرید. سعی کنید کف دست بازوی آسیب‌دیده را به سمت داخل حرکت دهید و با دست سالم در برابر حرکت آن مقاومت کنید. بازوی آسیب‌دیده را بی‌حرکت نگه‌دارید.

در حالت ایستاده، با آرنج تاشده در حدود ۹۰ درجه و نزدیک به بدن، دست مچ دست بازوی آسیب‌دیده را محکم بگیرید. سعی کنید دست بازوی آسیب‌دیده را به سمت بیرون حرکت دهید و با دست سالم در برابر حرکت آن مقاومت کنید.. بازوی آسیب‌دیده را بی‌حرکت نگه‌دارید.

به پهلو کنار دیوار بایستید. پنجه دست را به دیوار فشار دهید. نگذارید بازوی جراحی‌شده حرکت کند. ۵ ثانیه در همین حالت بمانید. این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

به‌صورت ایستاده پشت خود را در مقابل دیوار قرار دهید. بازوی خود را نزدیک به پهلوی خود نگه‌دارید و آرنج را خم‌کنید. آرنج را به سمت دیوار فشار دهید. ۵ ثانیه نگه‌دارید. تکرار ۱۰ مرتبه

مقابل دیوار بایستید. کف دست‌های خود را روی دیوار قرار دهید.بازو و آرنج با زاویه حدود ۹۰ درجه قرا گیرد.کف دست را به سمت دیوار فشار دهید. از حرکت و تغییر وضعیت بازو جلوگیری کنید.۵ ثانیه در این حالت بمانید.

تکرار ده مرتبه

یک نوار لاستیکی را به یک نرده گره بزنید. آرنج خود را در مقابل بدن جمع کنید و استخوان کتف را در موقعیت خنثی قرار دهید. به‌آرامی نوار لاستیکی را به سمت پهلو بکشید تا ساعد از بدن فاصله بگیرد. ۵ ثانیه نگه‌دارید و سپس به‌آرامی به حالت استراحت بازگردید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

یک نوار لاستیکی را به یک نرده گره بزنید. آرنج خود را در مقابل بدن جمع کنید و استخوان کتف را در موقعیت خنثی قرار دهید. به‌آرامی الاستیک را به سمت داخل بدن بکشید. ۵ ثانیه نگه‌دارید و سپس به‌آرامی به وضعیت شروع بازگردید.

این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کنید.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب