شيوع پارگي هاي ناكامل روتاتوركاف

 

براساس مطالعاتي كه بر روي اجساد انساني و مطالعات تصويربرداري انجام گرفته است نشان مي دهد پارگي هاي ناكامل روتاتوركاف حدود 13%  الي 23% مي باشد. هر چقدر سن بيماران بيشتر باشد شيوع اين نوع پارگي نيز بيشتر است. مطالعاتي كه در افراد زير 40 سال انجام شده است ميزان شيوع پارگي ناقص روتاتوركاف زير4% است در صورتيكه براي افراد بالاي 60 سال 26% و در رده سني بالاي 70 سال 80% است. شيوع اين پارگي ها در افرادي كه ورزش هاي بالاي سر مي كنند مثل بسكتبال ، تنيس و يا شغل هايي كه  فعاليت هاي بالاي سر دارند  مانند نقاش هاي ساختمان و معمولا در افراديكه شانه آنها در هواست مانند آرايشگر هاو يا دندان پزشك هامعمولا شيوع بالاتري دارد.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

ارتباط با مطب