شيوع پارگي هاي ناكامل روتاتوركاف

 

براساس مطالعاتي كه بر روي اجساد انساني و مطالعات تصويربرداري انجام گرفته است نشان مي دهد پارگي هاي ناكامل روتاتوركاف حدود 13%  الي 23% مي باشد. هر چقدر سن بيماران بيشتر باشد شيوع اين نوع پارگي نيز بيشتر است. مطالعاتي كه در افراد زير 40 سال انجام شده است ميزان شيوع پارگي ناقص روتاتوركاف زير4% است در صورتيكه براي افراد بالاي 60 سال 26% و در رده سني بالاي 70 سال 80% است. شيوع اين پارگي ها در افرادي كه ورزش هاي بالاي سر مي كنند مثل بسكتبال ، تنيس و يا شغل هايي كه  فعاليت هاي بالاي سر دارند  مانند نقاش هاي ساختمان و معمولا در افراديكه شانه آنها در هواست مانند آرايشگر هاو يا دندان پزشك هامعمولا شيوع بالاتري دارد.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب