ضایعات رباط طرفی داخلی (Medial Collateral Ligament)

 

رگ به رگ شدن یا کشش رباط : رگ به رگ شدن یا کشش رباط طرفی داخلی شایعترین ضایعه زانو بوده و بیشتر در ورزشکاران دیده می شود. این ضایعه معمولاً به علت چرخش ساق در حالی که زانو خم است و یا فشار آمدن روی قسمت خارجی زانو به وجود آمده و غالباً در اسکی بازان دیده می شود. در صورتی که نیروی وارده زیاد باشد رباط پاره شده و ضایعه به سایر عناصر نگاهدارنده زانو ( رباطهای متقاطع ، منیسکها، …) گسترش می یابد. در معاینه فیزیکی این بیماران درد در کناره داخلی زانو بوده و ناپایداری زانو وجود نداشته یا جزئی است. Valgus Stress  زانو باعث ایجاد درد در قسمت 
داخلی زانو می گردد .رادیوگرافی زانو معمولا طبیعی است.

درمان

محدود کردن حرکات زانو به مدت ۳-۲ هفته بانداژ ، کافی است . در این مدت بیمار باید ورزشهای ایزومتریک عضله چهار سر را انجام داده تا از آتروفی آن جلوگیری شود.

 گاه هماتوم حاصله در محل ضایعه ارگانیز شده ، املاح کلسیم در آن رسوب می نماید که Pellegrini Stieda Disease نامیده می شود . در این صورت درد و ناراحتی بیمار که می بایست در هفته دوم و سوم بهبود یابد ، ادامه داشته ، زانو متورم و حرکات آن محدود می گردد. رادیوگرافی به تشخیص کمک می کند.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب