مراحل رسوب كلسيم درون تاندون چيست؟

 

مرحله قبل از رسوب كلسيم  كه در اين مرحله تغييرات سلولي ايجاد مي گردد.

مرحله دوم رسوب كلسيم است كه كلسيم از درون سلول ها بيرون مي آيد و رسوب مي نمايد. اين مرحله معمولا دو فاز دارد. 1) فاز سكوت : كه معمولا رسوب كلسيم حالت گچ دارد 2) فاز جذب : كه گلبولهاي سفيد ماكروفاژها فعال و كانال هاي عروقي تشكيل مي گردد و كلسيم حالت خمير دندان را به خودش مي گيرد و معمولا دردناك است. 3) فاز بعد از رسوب كلسيم: در اين مرحله كلسيم آهسته شروع به جذب شدن مي كند و تاندون شكل طبيعي خود را مجدد بدست مي آورد.

 

 

 

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب