مصدومیت های رباط جانبی

زانو برزگترین و یکی از پیچیده ترین مفصل های بدن انسان به شمار می رود. رباط های زانو استخوان ران را به استخوان های زیرین پا وصل می کند. رگ به رگ شدن رباط زانو و پاره شدن آن از جمله شایع ترین آسیب های ورزشی به شمار می رود. آن دسته ازورزشکارانی که در ورزش های تماسی و برخوردی مثل فوتبال و یا فوتبال آمریکایی فعالیت می کنند، بیشتر احتمال دارد تا رباط های جانبی شان مورد مصدومیت قرارگیرد. کالبد شناسی سه استخوان ران، ساق پا، و کاسه ی زانو (استخوان کشکک) به یکدیگر وصل شده و مفصل زانو را می سازند. کاسه ی زانو در جلوی فصل قرار گرفته و از آن محافظت می کند. رباط های صلیبی این نوع رباط ها درون مفصل زانو یافت می شوند. آنها به شکل X یکدیگر را قطع کرده و رباط های صلیبی پشتی را در عقب و رباط صلیبی جلویی را در جلوی مفصل می سازند. رباط های صلیبی کنترل حرکات زانو را به عقب و جلو بر عهده دارند.

شرح و توصیف

به دلیل اینکه مفصل زانو برای پایداری و استحکام تنها بر این رباط ها ونیز ماهیچه های اطراف آن وابسته است، از این رو به راحتی آسیب می بیند. هر گونه تماس مستقیم و یا انقباض تند و شدید ماهیچه ای با زانو، مثل تغییر ناگهانی و سریع مسیر در حین دویدن می تواند به رباط زانو آسیب وارد سازد. رباط های مصدوم شده به صورت “پیچ خوردگی ویا رگ به رگی” توصیف و تعریف شده است و بر حسب میزان شدت مصدومیت تقسیم بندی می شوند.

پیچ خوردگی رباط از نوع یک: در پیچ خوردگی از نوع یک، رباط آسیب خفیفی دیده و کمی هم کشیده شده است، اما هنوز قادر به حفظ ثبات مفصل زانو می باشد.

پیچ خوردگی رباط از نوع دو: این نوع مصدومیت، رباط را تا اندازه ای می کشد که دیگر شل و سست می شود. به این گونه مصدومیت، پارگی جزئی رباط نیز گفته می شود.

پیچ خوردگی رباط از نوع سه: این نوع پیچ خوردگی به پارگی کامل رباط اطلاق می شود، که طی آن رباط به دو نیم شده و مفصل زانو متزلزل و بی ثبات می گردد.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب