ویدیوها

ژانویه 1, 2019

توصیه های مهم بعد از عمل جراحی شانه

دسامبر 17, 2018

استحمام بعد از عمل جراحی شانه

دسامبر 17, 2018

ورزش های بعد از عمل جراحی شانه

دسامبر 17, 2018

ورزش های شانه یخ زده

دسامبر 17, 2018

وضو گرفتن بعد از عمل جراحی شانه

دسامبر 17, 2018

آموزش تعویض لباس بعد از جراحی شانه

دسامبر 17, 2018

ورزشهای شانه بعد از عمل جراحی

دسامبر 17, 2018

استفاده از دستشویی بعد از عمل شانه

دسامبر 17, 2018

مسافرت بعد از عمل جراحی شانه

EnglishSaudi ArabiaIndia