پارگی رباط طرفی داخلی (Medial Collateral Ligament)

پارگی رباط طرفی داخلی       (Medial Collateral Ligament)  : وارد آمدن ضربه شدید به زانو وارد آمدن ضربه شدید به زانو در حالی که زانو راست بوده و یا مختصر خم است باعث این ضایعه می گردد. رباط طرفی داخلی ممکن است از محل اتصالش به استخوان ران و یا درشت نی کنده شده باشد ( با یا بدون قطعه کوچکی از استخوان ) و یا پارگی در قسمت میانی رباط باشد.

نشانه های بالینی

درد و تورم و محدودیت حرکات زانو در این بیماران به مراتب شدیدتر از حالت قبلی بوده و غالباً خونریزی در داخل زانو وجودد دارد . علاوه بر این رباط ممکن است کپسول خلفی رباطهای متقاطع ، منیسک داخلی نیز ضایعه دیده و کوندیل خارجی درشت نی شکسته شود.

در معاینه فیزیکی همارتروز وجود داشته ، درد ، تورم و اکیموز در کناره داخلی زانو وجود دارد . زانو ناپایدار بوده و ابداکسیون آن باعث ایجاد فرورفتگی در کناره داخلی زانو می گردد. گاه معاینه فیزیکی به علت درد شدید امکان ندارد. در این صورت معاینه باید زیر بیهوشی عمومی و یا پس از تجویز مسکن کافی انجام گیرد . رادیوگرافی ساده و همچنین رادیوگرافی تحت فشار (Stress Film)  ضروری بوده و به تشخیص کمک می کند.

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب