کیست‌های اطراف لابروم

کیست پارالابروم تورم‌هایی است که در اطراف حفره مفصل شانه (گلنوید) ایجاد می‌شود. آن‌ها کیسه‌هایی از مایع مفصلی هستند که در خارج از مفصل زیر پارگی‌های لابروم ایجاد می‌شوند. این کیست‌ها همچنین به عنوان عقده یا گره (یا گانگلیون) شناخته می‌شود. این کیست‌ها ممکن است در هر نقطه در اطراف گلنوید له وجود بیایند. این کیست‌ها در یک اسکن MRI، یا آرتروگرام MR قابل تشخیص هستند. آرتروگرام MR همچنین در تشخیص پارگی لابروم مزمن مربوطه نیز حساسیت بیشتری دارد. کیست پارالابروم خلفی با پارگی لابروم در آرتروگرام MR: اغلب این کیست‌ها به‌خودی‌خود باعث درد نمی‌شوند، اما پارگی‌های لابروم می‌تواند موجب ایجاد درد گردد. درمان شامل‌ترمیم ارگی‌های لابروم و تخلیه کیست خواهد بود. این عمل معمولاً از طریق آرتروسکوپی (روش لاپاروسکوپی معروف به سوراخ کلید=Keyhole) انجام می‌شود.

این کیست‌ها ممکن است بسیار بزرگ شود و می‌تواند بر روی برخی از اعصاب مهم اطراف شانه فشار بیاورند. این فشار وارده می‌تواند موجب درد و همچنین ضعف عضلات تحت کنترل این عصب‌ها شود. رایج‌ترین عصب تحت تأثیر، عصب سوپرااسکاپولار (بریدگی بالای کتفی) است. عصب سوپرااسکاپولار می‌تواند در فرورفتگی یا ناچ اسپینوگلنوئید با یک پارگی لابروم خلفی (پارکی بنکارت معکوس) یا در حفره سوپرااسکاپولار با یک پارگی SLAP (پارگی تاندون عضله دو سر بازویی در مفصل شانه) متراکم شده و تحت‌فشار قرار گیرد. این مسئله می‌تواند منجر به فلج عصب سوپرااسکاپولار شود. فشار کیست پارالابروم خلفی که بر روی عصب سوپراسکاپولار در حفره اسپینوگلنوئید، زیر رباط اسپینوگلنوئید: کیست پارالابروم خلفی که موجب فشرده‌سازی عصب سوپرااسکاپولار با تورم و تجمع مایع در ماهیچه تحت خاری یا اینفرااسپیناتوس می شود. پارگی لابروم تحتانی می‌تواند سبب ایجاد کیست‌های اطراف لابروم تحتانی گردد که احتمالاً عصب زیر بغلی را تحت‌فشار قرار خواهد داد و موجب ضعف عضله گرد کوچک و سندرم فضای چهاروجهی می‌گردد. درمان کیست‌های اطراف لابروم که سبب فشرده شدن عصب می‌گردد، شامل‌ترمیم آرتروسکوپی پارگی لابرومی و همچنین فشار زدایی از روی عصب و تخلیه کیست است..

ارتباط با مطب

 

02188710300

 

02188710371

 

مشاوره رایگان در تلگرام

 

ویزیت آنلاین

ارتباط با مطب