ویدیوهای آموزش بیماران

06:11
truncate dir-rtl

ورزش های بعد از عمل جراحی شانه (هفته اول تا ششم)

06:27
truncate dir-rtl

ورزش های شانه بعد از عمل جراحی شانه - هفته ششم به بعد

00:01
truncate dir-rtl

ورزش ها و تمرینات برای بیماران سندروم ایمچینجمنت و پارگی های ناقص روتاتورکاف

01:40
truncate dir-rtl

ورزش های شانه برای شانه یخ زده

01:40
truncate dir-rtl

آموزش نحوه لباس پوشیدن بعد از جراحی های شانه

01:38
truncate dir-rtl

حمام کردن بعد از عمل جراحی شانه

01:52
truncate dir-rtl

توصیه های لازم هنگام مسافرت بعد از جراحی شانه